top of page
Przestepstwa Drogowe

 

Wiele osób oskarżonych o przestępstwo drogowe nigdy wcześniej nie miało kontaktu z policją lub sądami i w zwiazku z tym moga czuc sie bezradni. Kodeks Drogowy jest bardzo obszerny i precyzyjny. Konsekwencje są poważne, od utraty prawa jazdy, pracy, włącznie z pozbawieniem wolności.

 

Udzielamy porady i prowadzimy sprawy dotyczące wszelkich spraw drogowych.

 •          Spowodowanie śmierci przez niebezpieczną jazdę

 •          Spowodowanie śmierci przez brawurową jazdę pod wpływem alkoholu lub narkotyków

 •          Niebezpieczna jazda

 •          Prowadzenie po zabraniu prawa jazdy

 •          Prowadzenie lub usiłowanie prowadzenia/kontrolowanie pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków

 •          Niedostarczenie próbki do analizy

 •          Prowadzenie pojazdu bez ważnego prawa jazdy

 •          Ucieczka z miejsca wypadku

 •          Prowadzenie pojazdu bez ubezpieczenia

 •          Przestępstwa związane z tachografem

 •          Przestępstwa związane z transportem drogowym

 •          Przypadki przekroczenia prędkości, nagrania video, radar,

 

Nasza pomoc obejmuje wszelkie przypadki wykroczeń związanych z sygnalizacją świetlną oraz oznaczeniami drogowymi, korzystaniem z telefonów komórkowych, przekroczeniem dopuszczalnej masy i przeciążeniem, punktami karnymi oraz ich sumowaniem.

bottom of page