top of page
Prawo Rodzinne

Zagadnienia prawa rodzinnego dotyczą, miedzy innymi, rozpadu związku małżeńskiego, separacji, rozwodu, ustalenia opieki nad dziećmi, czy podziału majątku.
 

  • Pomagamy w sprawach rozwodowych, z orzeczeniem o winie lub za porozumieniem stron.

  • Zajmujemy się kwestiami związanymi z podziałem majątku oraz władzy rodzicielskiej, (zarówno dla osób żyjących w związku małżeńskim, jak i dla osób żyjących w związkach partnerskich – konkubinacie).

  • Przygotowujemy intercyzy i umowy przedmałżeńskie, zabezpieczając interes naszego klienta na wypadek, gdyby doszło do rozpadu związku.

  • Występujemy w imieniu klienta do sądu o ograniczenie praw rodzicielskich

  • Pomagamy w uzyskaniu paszportu dla dziecka bez zgody jednego z rodziców

bottom of page