Prawo Rodzinne

Zagadnienia prawa rodzinnego dotyczą, miedzy innymi, rozpadu związku małżeńskiego, separacji, rozwodu, ustalenia opieki nad dziećmi, czy podziału majątku.
 

  • Pomagamy w sprawach rozwodowych, z orzeczeniem o winie lub za porozumieniem stron.

  • Zajmujemy się kwestiami związanymi z podziałem majątku oraz władzy rodzicielskiej, (zarówno dla osób żyjących w związku małżeńskim, jak i dla osób żyjących w związkach partnerskich – konkubinacie).

  • Przygotowujemy intercyzy i umowy przedmałżeńskie, zabezpieczając interes naszego klienta na wypadek, gdyby doszło do rozpadu związku.

  • Występujemy w imieniu klienta do sądu o ograniczenie praw rodzicielskich

  • Pomagamy w uzyskaniu paszportu dla dziecka bez zgody jednego z rodziców

OUR OFFICE

 

Zoi Bilderberg Law Practice

Olympic House

#28 - 42 Clements Road

Ilford, Essex, IG11 1BA

 

Telephone: 0203 417 2929

Facsimile: 0208 555 4248

Email: zoi@zoibilderberg.com

General enquiries: info@zoibilderberg.com

 

 

ZBLP Privacy Policy

ZBLP Cookies GDPR

ZBLP Terms and Conditions

LANGUAGES

*  English

*  Polish

*  Ukrainian

Russian

*  Urdu

* Pashtu

* Arabic

 

© 2016 Zoi Bilderberg                                                                          VAT Registration Number:  223537033

  • Facebook
  • LinkedIn Social Icon
  • Instagram

Follow Us:

Zoi Bilderberg Law Practice is the trading name of Zoi Bilderberg Law practice Limited, registered in

England and Wales registered number 09875431.

Registered office: 36A Chadwell Heath Lane, Romford, Essex, RM6 4LR

This firm is authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority

SRA Registration Number: 627142 | VAT reg. No: 223537033

Mr. F. Zoi is the sole director of Zoi Bilderberg Law Practice Limited.