Prawo Pracy

Polacy pracujacy w UK czesto nie znaja skomplikowanych procedur prawa pracy, a co za tym idzie czesto sa traktowani w sposob dyskryminacyjny lub nieslusznie zwalniani. Nasze uslugi z tego zakresu obejmuja:

 • Reprezentacja przed Trybunałem Pracy i Trybunałem Apelacyjnym (Employment Tribunal oraz Employment Appeal Tribunal)

 • Doradztwo w zakresie wewnątrz-zakładowego trybu rozwiązywania sporów pracowniczych (Disciplinary procedure, Grievance Procedure)

 • Sprawy o niesłuszne zwolnienie z pracy (unfair dismissal, constructive dismissal)

 • Sprawy o zwolnienie niezgodne z umową (wrongful dismissal)

 • Zagadnienia związane z redukcją etatów (redundancy)

 • Dyskryminacja na tle rasowym, płci i inne (w tym również zwolnienie kobiety w ciąży)

 • Prześladowanie w pracy (bullying)

 • Dochodzenie roszczeń z tytułu łamania postanowień umów o pracę (np. czas pracy, wynagrodzenie)

 • Projektowanie oraz analiza umów o pracę, badź dokumentów pokrewnych, (np. pisemne warunki zatrudnienia - written particulars of employment)

 • Sporządzanie wszelkich pism występujących w kontaktach z pracodawcą, np. odwołań od decyzji dyscyplinarnych czy zażaleńa

OUR OFFICE

 

Zoi Bilderberg Law Practice

Olympic House

#28 - 42 Clements Road

Ilford, Essex, IG11 1BA

 

Telephone: 0203 417 2929

Facsimile: 0208 555 4248

Email: zoi@zoibilderberg.com

General enquiries: info@zoibilderberg.com

 

 

ZBLP Privacy Policy

ZBLP Cookies GDPR

ZBLP Terms and Conditions

LANGUAGES

*  English

*  Polish

*  Ukrainian

Russian

*  Urdu

* Pashtu

* Arabic

 

© 2016 Zoi Bilderberg                                                                          VAT Registration Number:  223537033

 • Facebook
 • LinkedIn Social Icon
 • Instagram

Follow Us:

Zoi Bilderberg Law Practice is the trading name of Zoi Bilderberg Law practice Limited, registered in

England and Wales registered number 09875431.

Registered office: 36A Chadwell Heath Lane, Romford, Essex, RM6 4LR

This firm is authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority

SRA Registration Number: 627142 | VAT reg. No: 223537033

Mr. F. Zoi is the sole director of Zoi Bilderberg Law Practice Limited.