top of page
Prawo Pracy

Polacy pracujacy w UK czesto nie znaja skomplikowanych procedur prawa pracy, a co za tym idzie czesto sa traktowani w sposob dyskryminacyjny lub nieslusznie zwalniani. Nasze uslugi z tego zakresu obejmuja:

  • Reprezentacja przed Trybunałem Pracy i Trybunałem Apelacyjnym (Employment Tribunal oraz Employment Appeal Tribunal)

  • Doradztwo w zakresie wewnątrz-zakładowego trybu rozwiązywania sporów pracowniczych (Disciplinary procedure, Grievance Procedure)

  • Sprawy o niesłuszne zwolnienie z pracy (unfair dismissal, constructive dismissal)

  • Sprawy o zwolnienie niezgodne z umową (wrongful dismissal)

  • Zagadnienia związane z redukcją etatów (redundancy)

  • Dyskryminacja na tle rasowym, płci i inne (w tym również zwolnienie kobiety w ciąży)

  • Prześladowanie w pracy (bullying)

  • Dochodzenie roszczeń z tytułu łamania postanowień umów o pracę (np. czas pracy, wynagrodzenie)

  • Projektowanie oraz analiza umów o pracę, badź dokumentów pokrewnych, (np. pisemne warunki zatrudnienia - written particulars of employment)

  • Sporządzanie wszelkich pism występujących w kontaktach z pracodawcą, np. odwołań od decyzji dyscyplinarnych czy zażaleńa

bottom of page