top of page
Prawa Czlowieka

Prawa Czlowieka uznawane sa za powszechnie obowiazujace rowniez w UK. Naleza do nich:

  • prawo do życia

  • prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania

  • prawo do głoszenia swoich poglądów i opinii bez względu na ich treść i formę

  • prawo każdego człowieka do uznawania wszędzie jego podmiotowości prawnej

  • zakaz stosowania tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania lub karania

  • zakaz trzymania człowieka w niewolnictwie lub poddaństwie

  • zakaz skazywania człowieka za czyn, który nie stanowił przestępstwa w chwili jego popełnienia

  • zakaz pozbawiania wolności jedynie z powodu niemożności wywiązania się ze zobowiązań umownych

  • Jesli uwazasz ze zostales pozbawiony tych praw to skontaktuj sie z nami po porade.

bottom of page